top of page

Er is momenteel geen wet die individuen en bedrijven verantwoordelijk houdt voor de vernietiging van het milieu, of dat nu is door chemische vervuiling die de bodem onvruchtbaar maakt, vervuiling van drinkwater, ontbossing of luchtverontreiniging, en daarnaast nog ander misbruik van onze planeet. Dit maakt veel individuen en groepen onmachtig om een einde te maken aan de hebzucht en landroof die vaak worden gebruikt door machtige bedrijven, die de rijkdom van het land wegnemen en er niets voor teruggeven behalve een kielzog van afval.

Dit kan worden gewijzigd .....

De EU start juridische stappen tegen landen die de regelgeving inzake pesticiden niet naleven

een uitleg van ecocide en waarom het moet worden geclassificeerd als een internationale misdaad

De Italiaanse wet die milieucriminaliteit strafbaar stelt

bottom of page