top of page

Gezondheid en biodiversiteit

  • Facebook
  • Instagram
logo ok.png

het probleem

Gezond eten is een van de fundamentele behoeften van de menselijke samenleving. Simpel gezegd, we moeten natuurlijk voedsel eten om gezond te blijven! We ontdekken nu dat intensieve landbouw, monocultuur en genetisch gemodificeerde voedselproductie met hoge winst niet alleen zorgen voor voeding van slechte kwaliteit, maar daardoor ook de grond en het land onvruchtbaar achterlaten, met behoeftige boeren. Er zijn veel onderzoeksartikelen, onderzoeken en rapporten in de media die ons hebben geïnformeerd dat deze methoden een negatief effect hebben op onze gezondheid. Er zijn echter lobby's van agrarische bedrijven die politieke druk uitoefenen op regeringen, en met name de EU, met één doel: niet de noodzakelijke wettelijke kaders invoeren die het gebruik van pesticiden en herbiciden op gewassen verbieden. Zelfs wanneer wetten worden aangenomen, worden ze aangevochten of niet effectief gehandhaafd. Vergis je niet, dit gedrag doodt onze planeet, decimeert onze dieren in het wild en zal uiteindelijk bijdragen aan de ondergang van het leven zoals we dat kennen, waarbij de natuur en de biodiversiteit aanzienlijk worden verminderd.

Maura-holding-swarm-2.jpg

de oplossing

IMG_5531_edited.jpg

In Tuscia hebben we het geluk vruchtbare vulkanische grond en overvloedig water te hebben. We ervaren vier seizoenen en de industriële bedrijvigheid is relatief laag. Ondanks de toestroom van overvloedige aanplant van hazelnoten hebben we nog steeds de mogelijkheid om te beslissen hoe we ons land het beste kunnen beschermen. In de afgelopen jaren is er een toestroom van nieuwe boeren, jonge, gezondheidsbewuste, geschoolde en toegewijd aan duurzame productiemethoden en het behoud van het land als een hulpbron die door iedereen moet worden gedeeld, niet door enkelen.

De oplossingen zijn simpel:

Een: de overheid verbiedt chemische pesticiden en herbiciden op voedselgewassen

Twee: elke boer die de biologische subsidie van de EU heeft ontvangen, moet worden verplicht om in de nabije toekomst biologisch te blijven telen

Drie: we moeten een groot beschermd gebied in de regio opzetten waar dieren in het wild kunnen groeien zonder verstoring van menselijke activiteit. In Italië noemen ze dit een bio-distretto

Vier: Invoering van een subsidie voor gronden die opnieuw worden beplant en niet worden gecultiveerd

Vijf: Om een limiet te stellen aan hoeveel van elk gewas in een bepaald gebied kan worden geteeld

bottom of page