top of page
  • Facebook
  • Instagram
map-of-tuscia.jpg

tien redenen waarom de monocultuur van hazelnootbomen zo'n probleem is

Hazelnut-planting-Torre-Alfina.jpg

Actie tegen het planten van hazelnoten op het plateau van Alfina 27/7/20

Eén: gekweekt in het bos of hout, de hazelnootboom zelf is geen probleem, maar wanneer hij mono-cultureel wordt gekweekt, heeft hij geen bescherming tegen andere plantensoorten en wordt hij gemakkelijk kwetsbaar voor ongedierte. Dit ongedierte moet worden besproeid met landbouwchemicaliën die de lucht, bodem en water vervuilen.

Twee: De gigantische bedrijfshazelnootbedrijven eisen de 'perfecte' onberispelijke hazelnoot die in perfecte staat wordt geoogst nadat deze tijdens de oogst op de grond valt. Telers houden hier rekening mee en sproeien herbicide onder de bomen om eventuele schade door insecten of schimmels te elimineren, waardoor de eerste 10 cm bovengrond steriel wordt. Er kunnen geen insecten of vogels leven in combinatie met hazelnootplantages.

Drie: in het seizoen heeft elke hazelnootboom 30 liter water per dag nodig, waardoor alle watervoerende lagen in het gebied worden uitgeput en de grondwaterspiegel wordt vervuild

Vier: De hazelnoot is geen gewas dat enig aanzien heeft, in tegenstelling tot wijn en olijfolie die een positieve bijdrage leveren aan de cultuur en economie van de regio. Bovendien wordt alle waarde van de hazelnootoogst uit het teeltgebied gehaald, in de zakken van externe speculanten en bedrijven.

Vijf: De duizenden hectares land die worden gebruikt voor het verbouwen van hazelnoten kunnen niet voor andere gewassen worden gebruikt, waardoor de diversiteit van de gewassen binnen de regio wordt beperkt.

Zes: er zijn aanwijzingen voor ernstige gezondheidsproblemen. Chemicaliën die voor hazelnoten worden gebruikt, dringen door en verontreinigen plaatselijk drinkwater, waardoor het ongeschikt is voor menselijke consumptie. De chemicaliën veroorzaken de vorming van een cyanobacterie genaamd 'Plankthotrix Rubescens', gewoonlijk rode algen genoemd. Er is een toename van zeldzame onverklaarde kankers rond het Lago di Vico-gebied.

Zeven: Nieuwe hazelnootbomen hebben vijf jaar nodig om vrucht te krijgen. In deze periode profiteren telers van een 'biologische' subsidie die de EU hen uitkeert voor het telen zonder pesticiden, dit komt alleen omdat de boom te jong is om fruit te krijgen. In het zesde jaar waarin de vruchten verschijnen, zien boeren af van hun biologische status en beginnen ze chemicaliën op en onder de bomen te spuiten, en begint de schade.

Acht: Tuscia heeft een belangrijke toeristenindustrie, die ernstig wordt bedreigd door de gevolgen van de mono-cultuur van hazelnoten

Negen: Er wordt momenteel niet of nauwelijks geïnvesteerd in biologisch geteelde hazelnoten. De hazelnoot is eigenlijk maar belangrijk voor één bedrijf dat 30% van het wereldwijde aanbod gebruikt. Tegen 2025 zal 70000 hectare van dit aanbod in Italië worden verbouwd.

Ten: Binnen Tuscia is er een nieuwe jongere generatie biologische boeren wier levensonderhoud ernstig wordt bedreigd door de vervuiling van de hazelnootbomen en de kosten van land die exponentieel zijn gestegen vanwege de prijzen die hazelnootspeculanten willen betalen.

Sinds de herfst van 2018 is er bijna 1000 hectare nieuwe hazelnootbomen geplant binnen een straal van 10 km rond het Bolsenameer in Midden-Italië.

Hazelnoot aanplant

bottom of page